„Konstytucja jest dla każdego. Jeśli nie będzie dla choćby jednego z nas, to nie będzie dla nikogo.”

Informacje o mnie

Jestem absolwentem stacjonarnych studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Studia prawnicze ukończyłem z oceną bardzo dobrą w 2005 roku, broniąc pracę magisterską napisaną w Katedrze Prawa Europejskiego pod kierunkiem dr hab. Mieczysławy Zdanowicz.
W trakcie studiów odbyłem półroczne stypendium w ramach programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.

W 2010 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ukończyłem studia doktoranckie.

Jestem także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa niemieckiego „Das Studium Der Grundkenntnisse Im Deutschen Recht“ na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

W 2014 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku obroniłem rozprawę doktorską pt. „Terroryzm morski w świetle międzynarodowego prawa karnego” napisaną pod kierunkiem prof. Emila W. Pływaczewskiego.

Aplikację adwokacką rozpocząłem w Koszalińskiej Izbie Adwokackiej. Po pierwszym roku aplikacji przeniosłem się do Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, której członkiem – już jako adwokat – jestem do dziś.

Przed związaniem swojego życia zawodowego z Adwokaturą przez 5 lat pracowałem jako wykładowca akademicki na Wydziale Nauk Humanistycznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Jako wykładowca pracowałem także w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku, w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Szczecinie.

Scroll to Top